33 873 10 01

oik@feniks-radocza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej » Ośrodek

W ramach naszej działalności prowadzimy:

     • konsultacje psychologiczne;

     • konsultacja pedagogiczna;

     • poradnictwo psychologicznego;

     • poradnictwo prawna;

     • poradnictwo socjalne;

     • poradnictwo pedagogiczne;

     • interwencje w terenie (wizyta w terenie, jeżeli zaistnieje taka konieczność);

     • czasowy pobyt w hostelu w chwili zagrożenia zdrowia i życia;

     • grupa wsparcia;

     • zajęcia psychoedukacyjne;

     • interwencja telefoniczna (wsparcie dla innych instytucji pomocowych).


OIK prowadzi hostel dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie oraz mieszania chronione dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci opuszczających pieczę zastępczą.