33 873 10 01

oik@feniks-radocza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej » OFERTA

PROGRAM "MOŻNA INACZEJ"

 

"MOŻNA INACZEJ" Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży 

Program „Można inaczej” realizowany jest w rożnych grupach wiekowych podczas 2 spotkań każde po 90 minut. Program realizowany jest w oparciu o gry i zabawy.

 

Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).

 

Cele programu:

 • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat przemocy,
 • uczestnicy poznają przyczyny i skutki zachowań przemocowych,
 • uczestnicy próbują odkryć przyczyny zachowań przemocowych,
 • kształtują umiejętność reagowania na przemoc,
 • kształtują postawę odpowiedzialności wobec zjawiska przemocy,
 • uczestnicy uczą się dostrzegać u siebie i innych agresywnych uczuć,
 • uczestnicy uczą się wyrażać swoje agresywne uczucia,
 • kształtują umiejętność nawiązywania kontaktów bez agresji i przemocy,
 • uczestnicy próbują odkryć sposoby radzenia sobie z uczuciem złości, czy narastającej agresji,
 • kształtują umiejętność niekrzywdzącego innych sposobu radzenia sobie ze złością, agresją,
 • kształtują postawę odpowiedzialności za wyrażane uczucia.

 

Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał – FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Radocza tel. 33 873 10 01.


 

PROGRAM "W DRODZE KU DOROSŁOŚCI"

 

Program „W drodze ku dorosłości” składa się z cyklu 7 spotkań, każde spotkanie obejmuje 2 godziny lekcyjne.
Każde spotkanie jest kompletnym, niezależnym blokiem tematycznym i może być realizowane pojedynczo.
Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).

 

 SPOTKANIE I
(emocje, potrzeby)

Celem spotkania jest poznanie, rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji, potrzeb i poznanie sposobów właściwego ich zaspakajania- redukcja napięć emocjonalnych, kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu uczuć, rozpoznawanie i rozumienie, akceptacja uczuć i potrzeb innych. Uczestnicy odkryją i poznają sposoby na rozładowywanie napięcia emocjonalnego oraz sposoby kontrolowania własnych emocji.

 

SPOTKANIE II
(zrozumieć konflikt)

Celem spotkania jest  integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji między jej członkami, poznanie przyczyn i istoty konfliktu, dostrzeżenie możliwości rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy doskonalą umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania, mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach.

 

SPOTKANIE III
(sytuacje trudne, stres)

Celem spotkania jest  nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresującej (diagnozy sytuacji trudnej), radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, poznanie i rozpoznawanie sygnałów stresu, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sposobów przezwyciężania sytuacji trudnych. Uczestnicy uczą się dostrzegać w sytuacji trudnej możliwe punkty oparcia i korzyści, tworzyć konstruktywne rozwiązania. Budują pozytywną samoocenę                    i doskonalą umiejętność dostrzegania swoich zasobów, mocnych stron.

 

SPOTKANIE IV
(asertywność)

Celem spotkania jest  poznanie sposobów asertywnego odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania krytyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności asertywnych, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych uczuciach, potrzebach w relacjach z innymi ludźmi.

 

SPOTKANIE V
(złość, agresja, przemoc)

Celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom mechanizmów powstawania agresji, przemocy, rozwijanie umiejętności odkrywania i nazywania uczuć własnych i innych, budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości, ukazanie systemu wartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu a co za tym idzie redukcję zachowań agresywnych.

 

SPOTKANIE VI
(substancje uzależniające np: nikotyna, alkohol, narkotyki)

Celem spotkania jest uwrażliwienie uczestników na wartość jaką jest życie i przyjaźń oraz wskazanie na niebezpieczeństwa jakie wiążą się z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi.  Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat uzależnień oraz wpływu środków odurzających na życie szkolne i rodzinne. Ponadto zadaniem spotkania jest kształtowanie postawy asertywności i przyjmowania  jej w sytuacjach występowania presji ze strony rówieśników.

 

SPOTKANIE VII
(uzależnienie od gier komputerowych, internetu, telewizji)

Celem spotkania jest uświadomienie mechanizmów uzależnień od mediów, ukazanie zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń, wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów.  Spotkanie jest ukierunkowane na ukazanie granicy między rozrywką a manipulacją Wirtualnego Świata. Uczestnicy odkrywają, że media są wartościowe, ale bywają też niebezpieczne.

 

Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał – FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Radocza tel. 33 873 10 01.


 

KOBIECY DROGOWSKAZ

 

Zapraszamy na GRUPĘ O CHARAKTERZE ROZWOJOWYM I WSPIERAJĄCYM DLA KOBIET