33 873 10 01

oik@feniks-radocza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej » Komu pomagamy

Oferta pomocy jest bezpłatna i adresowana jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego, a w szczególności do:

     • rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie (przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna);

     • rodzin w kryzysie (konflikty małżeńskie/partnerskie, trudności wychowawcze, niewydolność opiekuńcza, kryzys utraty zdrowia);

     • osób po zamach samobójczych, z zachowaniami autoagresji oraz ich rodzin;

     • osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjących w stanie przewlekłego stresu;

     • osób dotkniętych problemami sytuacyjnymi (powstające w wyniku utraty osoby bliskiej, utraty poczucia bezpieczeństwa, niepełnosprawność, pobicia, gwałty, wypadki drogowe, pożary, katastrofy przemysłowe i naturalne).