33 873 10 01

oik@feniks-radocza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej » Kadra

Specjaliści:

     • mgr Natalia Widlarz – interwent kryzysowy, psycholog,

     • mgr Magdalena Mastalska - Ryndak –interwent kryzysowy, psycholog, opiekun hostelu

     • mgr Barbara Warchał – interwent kryzysowy, pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, opiekun mieszkań chronionych


Konsultanci:

     • mgr Maria Wawro – radca prawny


Działania zespołu ukierunkowane są na zapewnienie osobie potrzebującej kompleksowej i natychmiastowej pomocy.
W trakcie konsultacji pracownicy koncentrują się na zrozumieniu zgłaszanych problemów i wybierają odpowiednie formy pomocy.
Interwencja kryzysowa ma interdyscyplinarny charakter. Poza pomocą specjalistyczną charakteryzuje się również koordynacją wszelkich działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania sytuacji problemowej klienta – współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, policją, sądem i wieloma innymi instytucjami pomocowymi działającymi na terenie naszego powiatu.

Działania zespołu ukierunkowane są na zapewnienie osobie potrzebującej kompleksowej i natychmiastowej pomocy.
W trakcie konsultacji pracownicy koncentrują się na zrozumieniu zgłaszanych problemów i wybierają odpowiednie formy pomocy.

Interwencja kryzysowa ma interdyscyplinarny charakter. Poza pomocą specjalistyczną charakteryzuje się również koordynacją wszelkich działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania sytuacji problemowej klienta – współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, policją, sądem i wieloma innymi instytucjami pomocowymi działającymi na terenie naszego powiatu.