33 873 10 01

oik@feniks-radocza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej » Hostel

Pobyt w hostelu jest dobrowolny i bezpłatny.

Prawo do tymczasowego schronienia mają wyłącznie mieszkańcy Powiatu Wadowickiego.

Decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje pracownik interwencyjny pełniący dyżur w dziale poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej po dokonaniu wstępnej diagnozy sytuacji osoby ubiegającej się o umieszczenie w hostelu.

Pomoc hostelowa nie służy rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych i finansowych klientów.

Jest to krótkoterminowe działanie ratunkowe w najtrudniejszych sytuacjach. Hostel jest jedną z form pomocy oferowanej przez naszą jednostkę w ramach zadań z zakresu interwencji kryzysowej osobom, rodzinom przeżywającym kryzys, w tym dotkniętych przemocą, a pobyt w nim ma służyć bezpieczeństwu i ochronie, a także czasowej izolacji od źródeł kryzysu oraz skutecznej, intensywnej pomocy interwencyjnej.


Hostel nie zapewnia mieszkańcom wyżywienia, środków czystości oraz pomocy finansowej.
W hostelu znajdują się 2 pokoje interwencyjne przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci znajdujących się pod opieką dorosłych opiekunów prawnych. Mieszkańcy hostelu mają dostęp do wspólnego aneksu kuchennego, łazienki, świetlicy.

Okres pobytu w Hostelu wynosi do 7 dni, w uzasadnionych przypadkach max. do 3 miesięcy.

Przyjęcia do hostelu odbywają się całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Szczegółowe zasady pobytu w hostelu oraz prawa i obowiązki mieszkańców określa „Regulamin wewnętrzny hostelu”.