33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

FENIKS Radocza

2017-04-27 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK

feniks


Spotkanie przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wadowickiego.


 

W dniu 26.04.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, Radocza ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice odbyło się spotkanie przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wadowickiego.

 

Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk oraz budowanie wzajemnej współpracy pomiędzy służbami i instytucjami podejmującymi działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto poruszony zostanie temat oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc wobec bliskich.

 

powrót do listy aktualności