33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

FENIKS Radocza

2017-01-31 PROGRAM "MOŻNA INACZEJ"

Administrator

"MOŻNA INACZEJ" Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży
Program „Można inaczej” realizowany jest w rożnych grupach wiekowych podczas 2 spotkań każde po 90 minut. Program realizowany jest w oparciu o gry i zabawy.


Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).

 

Cele programu:

dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat przemocy,
uczestnicy poznają przyczyny i skutki zachowań przemocowych,
uczestnicy próbują odkryć przyczyny zachowań przemocowych,
kształtują umiejętność reagowania na przemoc,
kształtują postawę odpowiedzialności wobec zjawiska przemocy,
uczestnicy uczą się dostrzegać u siebie i innych agresywnych uczuć,
uczestnicy uczą się wyrażać swoje agresywne uczucia,
kształtują umiejętność nawiązywania kontaktów bez agresji i przemocy,
uczestnicy próbują odkryć sposoby radzenia sobie z uczuciem złości, czy narastającej agresji,
kształtują umiejętność niekrzywdzącego innych sposobu radzenia sobie ze złością, agresją,
kształtują postawę odpowiedzialności za wyrażane uczucia.

Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał – FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Radocza tel. 33 873 10 01.

powrót do listy aktualności