33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

FENIKS Radocza

2016-11-20 Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”

Administrator

Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym, a jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wszelkie form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Akcja odbywa się pomiędzy 25 listopada ogłoszonym jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.
Pragniemy również poinformować, że w szczególności w tych dniach pracownicy instytucji Feniks Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Radoczy będą służyć pomocą specjalistyczną dla kobiet dotkniętych przemocą. Prowadzona będzie także akcja informacyjna na temat praw przysługujących kobietom uwikłanym w przemoc. Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej i uzyskania informacji na temat prawnych instrumentów służących ochronie osób doznających przemocy w rodzinie.
Przy współpracy z KPP Wadowice w dniach: 1 grudnia 2016r. od godz. 10.00 do 12.00 oraz
8 grudnia 2016r. od godz. 10.00 do 12.00 dyżur w Ośrodku będzie pełnił dodatkowo funkcjonariusz Policji.
Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, mają możliwość uzyskania bezpłatnej, fachowej pomocy ze strony pracowników instytucji pomocowych. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się osobiście do siedziby Feniks Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Radoczy ul. Dworska 9 lub dzwoniąc pod nr tel. 33 873 10 01, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji czy Prokuratury.

powrót do listy aktualności