33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

Kontakt

FENIKS

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Radocza  ul. Dworska 9

34–100 Tomice


tel./ fax. OIK  33 873 10 01
tel./fax POW  33 876 14 66

e - mail: sekretariat@feniks-radocza.pl

oik@feniks-radocza.pl

www.feniks-radocza.pl